11 Loại Hình Quảng Cáo Cơ Bản Của Facebook – Facebook Ads BasicVideo này là 1 phần nằm trong video về 7 KIẾN THỨC NỀN TẢNG VỀ QUẢNG CÁO FACEBOOK (Link full:

Video này sẽ giúp bạn nắm được đầy đủ 11 loại hình quảng cáo hiện có của Facebook, hiểu được vai trò, mục đích của từng loại, có thể nhận dạng ngay 1 quảng cáo bạn gặp thuộc loại hình nào! Từ đó giúp các bạn chọn được loại hình phù hợp với mục tiêu chiến dịch của doanh nghiệp nhất

KẾT NỐI VỚI TÔI TẠI:
** My Blog:
** Facebook:
** Cộng đồng Marketing Online:

Nguồn: https://quangcao5giay.com

Xem thêm bài viết khác: https://quangcao5giay.com/truyen-thong/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *