Ý nghĩa tượng trưng của những món quà tặng dành cho   sếp 

Đối với các nhân viên thì có lẽ chọn quà tặng dành cho sếp là việc…