9 Bước Chạy Quảng Cào Facebook Hiệu Quả 2020Bạn đang muốn chạy quảng cáo Facebook hiệu quả, bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn từng bước để chạy quảng cáo facebook hiệu quả.
xem bài viết chi tiết tại đường link sau:

học kiến thức Digital marketing tại:
Danh mục bài viết
1. Bạn có đang chạy quảng cáo Facebook hiệu quả?
2. Tư duy để chạy quảng cáo Facebook ads hiệu quả
3. Chuẩn bị gì trước khi chạy Facebook ads
a. Tài khoảng Facebook doanh nghiệp Facebook business
Tại sao nên sử dụng tài khoản business ?
Hướng dẫn tạo tài khoản Facebook business
Tạo tài khoản quảng cáo trong trình quản lý kinh doanh
Thêm fanpage vào trình quản lý kinh doanh facebook business
b. Thẻ visa hoặc mastercat dùng để thanh toán tiền quảng cáo Facebook
c. Landing page (trang đích bán hàng) hoặc website
4. Taget khách hàng khi chạy chiến dịch quảng cáo Facebook hiệu quả
Taget khách hàng là gì? tại sau cần phải Taget khách hàng khi bạn chạy chiến dịch quảng cáo Facebook?
5. Các cấp độ của chiến dịch quảng cáo Facebook
6. Hướng dẫn từng bước chạy chiến dịch quảng cáo Facebook hiệu quả
7. 3 cách tối ưu hóa quảng cáo Facebook hiệu quả
Cách thứ nhất viết mẩu quảng cáo ấn tượng
Cách thứ hai là áp dụng kỹ thuật A/B testing để quảng cáo Facebook đạt hiệu quả tốt
Cách thứ 3 seending quảng cáo Facebook để hiệu quả tốt
seending quảng cáo là gì
8. Remarketing (tiếp thị lại) trong quảng cáo facebook
9. Đọc hiểu các chỉ số báo cáo Facebook Ads
» CTR là gì:
» CR là gì
» CPC là gì
» CPM là gì

Nguồn: https://quangcao5giay.com

Xem thêm bài viết khác: https://quangcao5giay.com/truyen-thong/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *