CEO2012 – Trận 38: Bài toán Marketing – Chiến lược cạnh tranh:::

Cùng với sự phát triển của thị trường và sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ thông tin, thương mại điện tử đang trở thành xu hướng tất yếu và ngày càng khẳng định được vị trí của mình. Theo kết quả điều tra của Cục thương mại điện tử và CNTT, đến cuối năm 2011 đã có 28% trên tổng số doanh nghiệp có trang web B2B và B2C, trong đó có 32% website cho chức năng giao dịch trực tuyến, 7% thanh toán trực tuyến. Theo dự báo, những con số này sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới. Đồng thời sự cạnh tranh giữa các Doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức truyền thống và các Doanh nghiệp thương mại điện tử sẽ diễn ra ngày càng gay cấn và quyết liệt hơn.

Nguồn: https://quangcao5giay.com

Xem thêm bài viết khác: https://quangcao5giay.com/marketing/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *