[Marketing căn bản] Bài Giảng Marketing Căn Bản – Tổng Quan MarketingBài Giảng Marketing Căn Bản – Tổng Quan Marketing

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về Marketing

Chương 2: Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing

Chương 3: Ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến hoạt động Marketing

Chương 4: Phân đoạn thị trường,Thị trường mục tiêu Định vị sản phẩm

Chương 5: Hành vi của khách hàng

Chương 6: Các quyết định về sản phẩm

Chương 7: Các quyết định về giá cả

Chương 8: Các quyết định về phân phối

Chương 9 : Các quyết định về xúc tiến

Chương 10: Chiến lược, Kế hoạch, Tổ chức và Kiểm tra Marketing

Chương 11: Marketing quốc tế

VUI LÒNG ĐĂNG KÝ THEO DÕI CÁC VIDEO THEO LINK SAU:

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ!
—————————————-­

Nguồn: https://quangcao5giay.com

Xem thêm bài viết khác: https://quangcao5giay.com/marketing/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *