Nhúng trang web làm trang chào quảng cáo WiFi Marketing trên thiết bị X-WiFiThiết bị WiFi Marketing hỗ trợ 3 cách đăng quảng cáo trên trang chào:
Quảng cáo bằng banner cho phép khách hàng truy cập WiFi xem banner trong một thời gian nhất định trước khi vào Internet.
Quảng cáo trang web cho phép nhúng ngay landing page vào trang chào WiFi Marketing, với phương pháp này, 100% khách hàng sẽ tương tác thực sự với trang web được quảng cáo, tránh được việc các thiết bị thông minh bỏ qua bước dẫn khách vào landing page sau khi khách hàng click nút truy cập WiFi.
Social WiFi marketing cho phép khách hàng đăng nhập WiFi bằng Facebook, check-in, và share thông tin của doanh nghiệp lên tường của họ, giúp doanh nghiệp làm quảng cáo tiếp cận được những người theo dõi tường của khách hàng.

Nguồn: https://quangcao5giay.com

Xem thêm bài viết khác: https://quangcao5giay.com/marketing/

4 thoughts on “Nhúng trang web làm trang chào quảng cáo WiFi Marketing trên thiết bị X-WiFi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *